Имате въпрос?
Обадете се на: 0882399000
 
 
 
 

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви че,

Родители на деца в предучилищна възраст, бежанци от Украйна, трябва да подават заявление /приложение № 1 към чл. 4, ал.1  от Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката/ до началника на Регионално управление на образованието София-град на адрес, гр. София, ул. Антим I, № 17 ет.4, деловодство.

Децата- бежанци се настаняват в образователни институции в Р България, съгласно изискванията на Наредба № 3/06.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила, издадено от министъра на образование и науката.

Приложение: За психологическа подкрепа, прием и обучение на деца , търсещи или получили временна закрила, кликнете на посочения линк!

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%b0

Детска градина №114 „Светулка“

Столична Община


УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

При провеждане на планов прием на новоприети деца, същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

- здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;

- еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;

- изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;

- данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (ДВ, бр. 45 от 2005 г.);

- медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.

- Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

При децата, които възобновяват посещенията си в детската градина,  се изисква:

  • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии
  • При отсъствие за повече от 2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.).

С оглед опазване здравето на децата и предотвратяване струпване на родители и деца пред кабинетите на общопрактикуващите лекари, родителите, които са преценили, че детето им ще възобнови посещението, вместо медицинска бележка за контакт със заразно болен, могат да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на заразно заболяване през последните 14 дни.

 

Директор на ДГ №114 „Светулка”: Н.Иванова


Добре дошли

Детска градина „Светулка” се намира в с.Световрачене, район „Нови Искър”. Открита е през 2009г. Сградата е двуетажна, слънчева и модерна.ДГ „Светулка”разполага с просторни и светли помещения, с музикално-физкултурен салон.

Кухненският блок е изключително модерен и отговарящ на последните технологични и хигиенни изисквания.За правилното и рационално хранене на децата се грижи екип от домакин, медицинска сестра и готвачи.

Двора е затревен и озеленен с много храсти и дървета. Изградени са четири детски площадки, оборудвани с пясъчници, пързалки, пейки, люлки и други уреди.Децата са разпределени по възрастов принцип в една яслена и 3 детски групи. За тях се грижат педагози, медицински сестри и помощник-възпитатели.

Детското заведение предлага допълнителни дейности. Притегателен обект е за  родители, които искат децата им да се чувстват комфортно и да могат да изявяват  таланта си.

       

Виж всички снимки...