Имате въпрос?
Обадете се на: 0878826626
 
 

Мисия и визия

Мисията на ДГ №114 „Светулка” е:

  • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
  • да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото     развитие;
  • да мотивира учителите да реализират в най-висока степен уменията си
  • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е значима и необходима  среда за пълноценното развитие на детето от предучилищна възраст.

 

Визия:

ДГ „Светулка” да бъде:

  • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.
  • Предпочитана среда за децата, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.
  • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
  • Средище за хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.
<