Имате въпрос?
Обадете се на: 0878826626
 
 

Програма и дейности

ОБЯВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДГ № 114 „ СВЕТУЛКА“ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗА УЧЕБНИТЕ 2023/ 2024, 2024/ 2025 И 2025/ 2026 ГОДИНИ.

ОБЯВА- ДОД- ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ИГРОВО- ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА

ОБЯВА- ДОД-  ДВИГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ С КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНА НАСОЧЕНОСТ В СПОРТНО- ТУРИСТИЧЕСКАТА АНИМАЦИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

ОБЯВА- ДОД- ЛОГОРИТМИКА


За учебната 2019/2020 г. ДГ „Светулка” работи по програмна система „Златно ключе” на издателство „Бит и техника”

<